aaa

##Základná štruktúra

import turtle  #načítanie knižnice príkazov, pre prácu s korytnačkou
zofka = turtle.Turtle()  # meno korytnačky, ktorú budeme ovládať

Nakreslenie čiary dlhej 100 bodov červenej farby

import turtle
zofka = turtle.Turtle()

okno = turtle.Screen() #definovanie grafického okna
okno.bgcolor("light blue") #zmena pozadia grafického okna
okno.title("Moje Okno") # pomenovanie grafického okna

zofka.pencolor('red') # nastavenie farby pera pri kreslení korytnačky
zofka.forward(100) # nastavenie posunutia korytnačky

 62 total views

klasfôaskdf
asd
fas
df
asdf
as
df
asdf
as
d

 258 total views,  2 views today