Členovia

Zoznam členov predmetovej komisie:

Predseda PK:  RNDr. Stanislav Krajkovič

 

Členovia:

RNDr. Silvia Görcsösová

Mgr. Cyril Ceľuch

Mgr. Martin Slivinský

RNDr. Noemi Székelyová, PhD.

RNDr. Agnesa Fehérová

RNDr. Ivana Katreničová, PhD.

RNDr. Janka Lacková

Mgr. Beáta Pavlíková

Loading