Súťaže 2023/2024

V šk. roku 2023/2024 členovia PK zabezpečia organizáciu alebo účasť v nasledujúcich súťažiach:

1. polrok:

Matematika hrou,
Sudoku,
Matematická olympiáda (kat. Z9, C, B, A),
Pišqworky,
Matematický viacboj,
iBobor

2.polrok:

Deň čísla Pí
Matematická olympiáda (kat. Z9, C, B, A),
Matematický klokan,
PythonCup
Šachový turnaj

pre osemročné štúdium:

Matematika hrou,
Pytagoriáda (P6, P7, P8),
Matematická olympiáda (Z6, Z7, Z8, Z9),
Matematický klokan,
iBobor,
Mamut,
Náboj,
podľa záujmu Malynár, MAKS, Strom a i

Loading